Nákupný košík  prázdny 0,00   Objednávka
CAD Zone Shop > Artlantis > Sada SketchUp PRO 2018 EN & Artlantis R7 Render

Sada SketchUp PRO 2018 EN & Artlantis R7 Render

Sada SketchUp PRO 2018 EN & Artlantis R7 Render
Cena:
1 181 EUR bez DPH
 1 429,01 EUR s DPH

Dostupnosť:

3 dni
 


Sada efektívnych nástrojov modelára SketchUp spolu s fotorealisticky presvedčivými výstupmi Artlantis Render.

Trimble SketchUp Pro je veľmi obľúbený softvér využívajúci intuitívny spôsob modelovania, prehľadné prostredie a jednoduché ovládanie. Vďaka tomu je stále viac a viac využívaný!

Sada už obsahuje povinný ročný aktualizačný servis SketchUp, ktorý v sebe zahŕňa predplatné a technickú podporu na dobu 12 mesiacov.

Artlantis Render predstavuje výkonný, jednoduchý a rýchly renderovací nástroj, ktorý tvorí vizualizácie vysokej kvality. Dokáže nasimulovať reálnu scénu od exteriéru či interiéru rodinného domu až po náročnú urbanistickú štúdiu.

Novinky verzie 7:
Užívateľské prostredie je postavené na grafickom základe, ergonomické, jednoducho zrozumiteľné a užívateľsky priateľské
- Náhľad v reálnom čase - všetky zmeny sú v náhľade viditeľné takmer okamžite
- Pohľady - v Artlantise je možné vytvárať, ukladať a upravovať Váš obrázok z rôznych uhlov pohľadu
- 2D zobrazenie - pre funkcie, ktoré je zložité využívať v 3D perspektíve
- Inspectors - prehľadný a intuitívny panel nástrojov umožňujúci nastavenie parametrov pre shadery, objekty, svetlá, perspektívu...
- Katalóg - prehľadne usporiadaný do kategórií a podkategórií s viac než 400 médiami okamžite využiteľnými vo Vašich 3D projektoch

Médiá - shadery, 3D objekty, HDRi pozadie – buď stiahnuté z Artlantis Media Store alebo Vami vytvorené – jednoducho využiteľné vďaka uchopeniu a pretiahnutiu myšou z katalógu priamo do Vášho návrhu:
- 3D objekty - automaticky sa prichytávajú vo vytvorenom prostredí
- 3D rastliny – dokonca sa vzhľadovo prispôsobujú ročnému obdobiu
- 3D postavy – v Artlantis Render statické, v Artlantis Studio animované
- Billboardy – 2D obrázky využiteľné v 3D scénach
- Shadery – odtiene, farby, miera priehľadnosti, zrkadlový odraz, jas, efekt blednutia, normálne škálovanie, škála vzorov a orientácií – všetko rýchlo a jednoducho využiteľné
- Mapovanie textúry – je možné využiť aj vlastné obrázky a materiály – jednoducho je možné nimi pokryť zvolený povrch
- Pohľadnica – Vami vyladený povrch je možné uložiť a znova použiť – dokonca aj v inom projekte.

Osvetlenie - vzorkovanie umelého svetla je presnejšia metóda pre výpočet rozptylu svetla z jeho zdroja v 3D prostredí s vylepšeným odrazom svetla od lesklých materiálov
- Irradiance cache – technika vyhodnocovania výmeny energií medzi svetlom a materiálom vo Vašom návrhu, čím sa dosahuje realistické celkové osvetlenie
- Heliodon – simulácia osvetlenia modelu slnkom v závislosti od dátumu, hodiny a zemepisnej šírky. Artlantis ponúka aj fyzikálnu oblohu so slnkom, mesiacom, hviezdami a rôznymi oblakmi.
- HDRi pozadie – ponúka sférické pozadie s celkovou ilumináciou, tieňmi a 360-stupňovými odrazmi
- IES osvetlenie – realistické zobrazenie distribúcie a rozptylu umelého svetla. Zahŕňa 8 typov projekcie svetla
- Neon shader – simulácia rôzneho správania svetla (odraz, prenikanie...) v závislosti od materiálu, na ktorý dopadá

Náhľady - perspektívy, projektované náhľady, vkladanie na stanovište – keď ste už virtuálnu scénu vytvorili, uložte si jednotlivé náhľady s rozličnými efektami a renderujte ich ako obrázky.
- Perspektívy – ukladanie viacerých rôzne nakonfigurovaných perspektív umožňuje užívateľovi kompletne analyzovať osvetlenie, premeny ročných období alebo zmeny prostredia
- Projektované náhľady – rovinné projekcie a klipy je možné prispôsobiť v šiestich smeroch a tak získať extrémne účinný nástroj na prezentáciu projektu
- Záverečné úpravy – na konkrétny náhľad je možné aplikovať rôzny jas, kontrasty a farby renderovania
- Vkladanie na stanovište – Artlantis umožňuje integráciu Vašej 3D scény do autentickej fotografie len pár kliknutiami myši

Panorámy - Artlantis 7 je kompatibilný s Twinlinkerom – novou webovou aplikáciou. Ako užívateľ Artlantisu môžete vkladať do Twinlinkeru obrázky, panorámy alebo videá a vylepšiť Vaše 3D projekty vytváraním a zdieľaním virtuálnych prehliadok.

Konektivita - Artlantis je samostatným renderovacím softvérom, ktorý Vám umožňuje využiť modely navrhnuté v takmer akejkoľvek 3D aplikácii na trhu, bez strát informácií!
- Hlavné formáty súborov pre výmenu – Artlantis importuje väčšinu bežne využívaných 3D formátov .DXF, .DWG, .DWF, .OBJ, .FBX alebo .3DS.
- Export pluginov do Artlantisu – existujú špecifické pluginy pre ArchiCAD, Rhinoceros 5, Vectorworks, AutodeskRevit, SketchUp a Arc, ktoré sú voľne dostupné na artlantis.com. Vďaka nim je možné zaslať detailnejšie informácie z modelára do Artlantisu, ako aj synchronizovať aktualizované súbory.
- Využitie referenčných súborov – vďaka referenčným súborom je možné po zmene vykonanej v priebehu renderovania aktualizovať projekt v modelovacom softvéri bez straty dát bez ohľadu na formát súboru, ktorý využijete
- Export – Artlantis exportuje Vaše návrhy ako štandardné obrázky, panorámy, videá a 3D formáty. Ak potrebujete spraviť ešte dodatočné úpravy, Artlantis Vám umožňuje exportovať súbory aj do ďalších formátov:
-> pre obrázky .JPG, .PNG, .TIF, .TGA, .BMP, .EPX a .PSD. Obrázky je možné exportovať aj priamo do Photoshopu
-> virtuálne prehliadky exportuje do formátov .HTML alebo .PNO
-> animácie môžete exportovať do formátov .JPG, .TGA, .AVI (Windows) a .MOV (Mac)
-> Artlantis projekty môžete exportovať do nasledujúceho 3D softvéru: .DWF, .OBJ, .SKP (SketchUp), a .TMA (Twinmotion).

- Artlantis Render Farm – je online renderovacia služba vyvinutá exkluzívne pre užívateľov Artlantisu. Tento server má 400 procesorov pre finálne výpočty Vašej animácie alebo obrázku vytvoreného v Artlantise. Získate nielen výpočtový čas a technický výkon, ale aj vysokú kvalitu, ktorú od Artlantisu očakávate. Artlantis Render Farm

Skúšobná verzia programu >>>

Typ licencie: elektronická

Možnosti platby: bankovým prevodom


Wed Nov 14, 2018 14:08:05
CAD Zone SK
venované CADu...