Nákupný košík  prázdny 0,00   Objednávka
CAD Zone Shop > SketchUp > SketchUp anglická verzia > Sada SketchUp PRO 2018 EN & Artlantis 7 Studio

Sada SketchUp PRO 2018 EN & Artlantis 7 Studio

Sada SketchUp PRO 2018 EN & Artlantis 7 Studio
Cena:
1 723 EUR bez DPH
 2 084,83 EUR s DPH

Dostupnosť:

3 dni
 


Sada efektívnych nástrojov modelára SketchUp spolu s realisticky presvedčivými výstupmi Artlantis Studio.

Trimble SketchUp Pro je veľmi obľúbený softvér využívajúci intuitívny spôsob modelovania, prehľadné prostredie a jednoduché ovládanie. Vďaka tomu je stále viac a viac využívaný

Sada už obsahuje povinný ročný aktualizačný servis SketchUp, ktorý v sebe zahŕňa predplatné a technickú podporu na dobu 12 mesiacov.

Artlantis Studio obsahuje všetky funkcie Artlantisu R a dopĺňa ich o možnosti tvorby animácie modelovej scény:

QuickTime VR - automatické ukladanie do súborov QuickTime vo forme objektov alebo panoramatických scén umožňuje vytvárať interaktívne prezentácie. Výhodou je oveľa menšia veľkosť ako u bežných videí.

Animácia - animovať je možné objekty aj scénu samotnú. V scenári animácie môžeme nastaviť dráhu a pohyb kamery, dráhu a pohyb objektov, svetlá, zmeny svetiel a farebnosti a pod. Aby bolo možné presne kontrolovať animáciu, v ponuke je tzv. časová os – jednoduchý a výkonný nástroj, ktorý se skladá z udalostí a pohybov s nastaviteľnými parametrami. Podporované formáty sú JPG, TGA, MOV, AVI.

Animácie - Artlantis Studio kombinuje objektovú a kamerovú animáciu, aby Vám tak umožnil naskriptovať a exportovať virtuálny priestor, ktorý ste práve vytvorili, ako video!
- Scenár – objekty, osvetlenie, heliodony, shadery, atmosférické efekty, záverečné úpravy, zostrihanie, oblaky atď. - takmer každý komponent scény môže byť samostatným objektom pre objavovanie a animáciu. Plán editácie Vám umožní vytvoriť v 2D náhľade cestu, po ktorej sa bude pohybovať nielen kamera, ale aj objekt a osvetlenie.
- Časová os – je okno v Artlantis Studiu, ktoré je jednoduchým ale cenným nástrojom pre editáciu a presné riadenie procesu animácie. Časová os pozostáva z toľkých stôp, koľko bolo animovaných parametrov.

Skúšobná verzia programu >>>

Typ licencie: elektronická

Možnosti platby: bankovým prevodom


Thu Nov 15, 2018 18:41:27
CAD Zone SK
venované CADu...