CAD Zone > V-Ray > V-Ray prenájom licencií > V-Ray 5 pre Houdini na 1 mesiac

V-Ray 5 pre Houdini na 1 mesiac

V-Ray 5 pre Houdini na 1 mesiac
Cena:
68 EUR bez DPH
 82,28 EUR s DPH

Dostupnosť:

1 deň
 


Je vytvorený pre prácu s Vašimi najväčšími scénami a náročné projekty - V-Ray pre Houdini sa hladko prepojí s Houdini a ďalšími obľúbenými V-Ray aplikáciami. V-Ray je v súčasnej dobe jednotkou medzi renderovacími nástrojmi. Obľubu si získal predovšetkým rýchlosťou výpočtu a stabilitou, ktoré zaručujú bezchybné fotorealistické výstupy v relatívne krátkom čase.

HLAVNÉ FUNKCIE

RENDERING

Vysoko výkonný ray tracing - Účinný CPU a GPU podporovaný rendering vytvorený pre náročné požiadavky profesionálnej produkcie.
Interaktívny rendering - Houdini náhľad renderovania podporuje interaktívne zmeny vzhľadu.
Objemový rendering - rýchly a presný rendering objemov a OpenVDB caches, ktoré sú prirodzenou súčasťou Houdini.
Multi GPU produkčný rendering - GPU dávkové renderovanie s rýchlym výkonom multi GPU a podporou pre Cryptomatte.
Unifikované pracovné postupy pre obvyklé atribúty - ovládajte obvyklé geometrické atribúty (vrátane splinov a čiastočiek) pomocou User Color node.
Vytváranie geometrie - vytvárajte osvetlenie a textúry pre herné položky a prostredie v reálnom čase.
Chaos Cloud - jednoduché riešenie na jedno kliknutie pre potvrdenie renderovania na Chaos Cloude.

OSVETLENIE

Adaptívne kopulové osvetlenie - výnimočne rýchle image-based osvetlenie prostredia s využitím V-Ray inteligentnej scény.
Adaptívne svetlá - unikátna metóda pre extra rýchle renderovanie scén so stovkami alebo dokonca tisíckami svetiel.
Globálne osvetlenie - vysoko optimalizované nepriame osvetlenie s V-Ray Light Cache a brute force GI metódami.
Instancie svetla - instancie svetla s plnou kontrolou svetelných parametrov bez ovplyvnenia nastavenia svetelných prepojení.

MATERIÁLY

Stylesheet pre materiály - podpora pre materiálové prepísanie v skupinách, zväzkoch a atribútoch.
V-Ray scene materiálové prepísanie - automaticky importuje hierarchie materiálových nódov z V-Ray scene súborov a zmení ich v Houdini.
Fyzikálne vlasy - vytvára realisticky vyzerajúce vlasy a presnými odleskami s využitím V-Ray materiálov.
PBR materiály - štandardné V-Ray materiály podporujú hodnoty kovových odleskov pre prácu s PBR shader.
Povrchové materiály - fyzikálne presné shadery so vstavanou podporou SSS, populárne pre renderovanie realistickej pokožky.
GPU priradenia materiálov - per primitive radenie materiálov je teraz podporované na GPU, čo umožňuje umelcom využiť stylesheet a material SOP.
Podpora knižnice materiálov VRSCANS - viac než 1.000 ultra realistických fyzikálne skenovaných materiálov pripravených pre import a renderovanie.

GEOMETRIA

V-Ray výmena scén - transfér a prepísanie nastavenia V-Ray scén z iných aplikácií ako je Maya alebo 3ds Max.
Inštancovanie - inštancovanie a typ objektu (vrátane objemov) s využitím Packed Primitives, inštancovanie v priebehu renderovania.
Packed Primitives - efektívne použitie Houdini vlastných packed primitives pre inštancovanie v priebehu renderovania.
Podpora Alembic - podpora Houdini vlastného Alembic vrstvenia, transformácií, inštancovania a per-object prepísania materiálov.
Častice - preneste parametre shaderov ako sú farby, alpha a veľkosť častice cez obvyklé per-point atribúty.
V-Ray srsť - rýchle renderovanie vlasov a srsti s V-Ray Fur.

ATMOSFÉRICKÉ A OBJEMOVÉ EFEKTY

Environmentálna hmla - rýchla simulácia efektov ako je hmla alebo atmosférický prach.
Objemové materiály - vytvárajte prirodzene pôsobiacu atmosférickú hĺbku alebo rozostrenie objektov v diaľke.
Renderovanie elementy - renderujte akékoľvek nastavenie svetiel ako oddelený renderovací element.
Renderovacie elementy pre voľbu svetla - renderujte širokú škálu beauty, utility a matte passes pre úplnú kontrolu nad kompozíciou.

- v angličtine, výukové videá v češtine

V prípade záujmu o 2 a viac licencií nás, prosím, kontaktujte pre individuálnu kalkuláciu.

Skúšobná verzia programu >>>

Internetové stránky programu >>

Typ licencie: elektronická

Možnosti platby: bankovým prevodom / online


Fri Jul 30, 2021 02:46:51
CAD Zone
venované CADu...