CAD Zone > 4M CAD > 4MCAD 23 Viewer SK

4MCAD 23 Viewer SK

4MCAD 23 Viewer SK
Cena:
70 EUR bez DPH
 84,70 EUR s DPH

Dostupnosť:

1 deň
 


Prekladanie a tlač CAD výkresov plus vkladanie textu, obmedzené kreslenie a editácia entít, meranie vzdialeností a plôch, napr. pre poznámky do výkresov.

Detailne:
- 2D kreslenie: úsečky, krivky, kružnice
- text: odstavcový
- editácia: kopírovanie, zrkadlenie, otáčanie, pole, zmena mierky, rozloženie
- meranie: vzdialenosti
- práca s hladinami
- práca s USS
- tlač

Ak máte záujem o 5 a viac licencií, kontaktujte nás, prosím!

Skúšobná verzia programu >>>

Manuál k programu >>>

Internetové stránky programu >>

PartNo. vie21u1cz

Typ licencie: elektronická

Možnosti platby: bankovým prevodom / online


Wed May 22, 2024 20:41:55
CAD Zone
venované CADu...