Všeobecné informácie o spracovávaní osobných údajov

ARCH LAB, s.r.o. spracováva osobné údaje v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov alebo tiež GDPR).

Spracovanie u uchovávanie osobných údajov je nutné z dôvodu realizácie Vašich objednávok a možnosti poskytovania zákazníckej podpory k zakúpeným programom. Jedná sa o tieto údaje:

- Meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo kontaktnej osoby.
- Názov spoločnosti, pokiaľ bol pri objednávke zadaný.
- Kontaktná a/alebo fakturačná adresa.
- IČ a DIČ, pokiaľ boli zadané.

Pri spracovaní objednávok je tiež nevyhnutné odovzdanie údajov obmedzenému množstvu tretích strán. Jedná sa o tieto subjekty:

- Výrobcovia dodávaného softvéru a ich distribútori.
- Spracovateľ účtovníctva.
- Doručovacie spoločnosti v prípade odoslania zásielky inou, než elektronickou formou.

Fakturačné údaje je podľa zákona o účtovníctve nutné uchovávať po dobu 10 rokov. Aby bolo možné poskytovať zákaznícku podporu k zakúpeným produktom, uchovávame spomenuté osobné údaje po nevyhnutne dlhú dobu, maximálne však po dobu 80 rokov alebo pokiaľ o vymazanie osobných údajov nepožiadate.

Súčasťou zákazníckej podpory sú okrem iného tieto služby:
- Informácie o dôležitých aktualizáciách a nových verziách produktov.
- Možnosť dohľadania zakúpeného licenčného čísla.

Máte samozrejme právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov z našich databáz, buď čiastočné alebo úplné. To ale môže obmedziť alebo znemožniť poskytovanie zákazníckej podpory k zakúpeným produktom.
Samozrejmosťou je tiež právo na informáciu, aké osobné údaje uchovávame, právo na ich opravu, či čiastočné vymazanie.

Kontaktná adresa správcu:
ARCH LAB, s r. o.
Wanklova 743/4
779 00 Olomouc
Česká republika

IČ: 28580591
telefón: +421 950 358 570
e-mail: cad@cadzone.sk

Sat Dec 02, 2023 19:44:16
CAD Zone
venované CADu...