Podpora nadiaľku

Pre otázky ohľadne licencovania a objednávok je možné využiť informácie na stránke Kontakty.

Našim zákazníkom a záujemcom so skúšobnou verziou ponúkame užívateľskú podporu zdarma , prípadne sa snažíme sprostredkovať technickú podporu výrobcu alebo jeho zástupcu pre ČR.
Pri ťažkostiach s konkrétnym výkresom alebo modelom môže byť vhodné zaslanie súboru emailom.

Na riešenie niektorých otázok je možné využiť klientskú aplikáciu TeamViewer. Jedná sa o obľúbený spôsob riešenia užívateľskej podpory a dočasnú vzdialenú správu počítača:

1. Telefonicky sa dohodneme na spoločnom čase prezentácie či riešenia problému.

2. Stiahnite a spustite klientskú aplikáciu, nie je nutná inštalácia:

TeamViewer QS pre Windows

TeamViewer QS pre MAC OS

3. Oznámte nám vygenerované ID a heslo.

Aplikácia umožní vzdialenú správu počítača. Neztrácate ale vlastnú kontrolu nad počítačom a spojenie je možné kedykoľvek ukončiť.

Wed Feb 28, 2024 03:17:02
CAD Zone
venované CADu...