CAD Zone > SketchUp > SketchUp pluginy > Artisan 2 pre SketchUp

Artisan 2 pre SketchUp

Artisan 2 pre SketchUp
Cena:
92 EUR bez DPH
 111,32 EUR s DPH

Dostupnosť:

1 deň
 


Artisan 2 je rozšírenie SketchUpu s účinnými modelovacími nástrojmi. Je vynikajúci pre tvorbu:
- terénu
- nábytku
- postáv
- abstraktných modelov
- textílií, závesov a vankúšov
- skál, kmeňov stromov a rastlín
- a mnoho ďalšieho!

Artisan ponúka tieto funkcie:

Nástroj pre delenie povrchov

- masívny rozdeľovací algoritmus, ktorý si poradí aj s komplexnou geometriou
- rozdelenie a jednoduchý výber povrchov, skupín a komponentov
- vytvára hrany alebo vrcholy pre tvorbu pevných hrán
- nástroj nôž na tvorbu krúžkov
- nástroj na pretlačovanie krúžkov bez vnútornej plochy
- Low-poly "Proxy mód", ktorý automaticky aktualizuje podpovrchovú geometriu v priebehu úprav
- zachovanie umiestenia textúry pre rozdelenie
- rýchly náhľad podpovrchovej geometrie pred finálnou úpravou
- rozdelenie alebo vyhladenie akéhokoľvek zvoleného povrchu

Nástroje pre modelovanie

Modelovací štetec
- modelovanie
- odoberanie / pridávanie
- vyrovnávanie
- nafukovanie / vyfukovanie
- uhladenie / chvenie

- Voľba štetca (voľba povrchov ťahmi štetca)
- Štetec na kreslenie (nanášanie SketchUp materiálov na povrchy s využitím virtuálnych ťahov štetca)
- Symetrický modelovací režim, ktorý využíva užívateľom definovanú pracovnú rovinu
- Uzamknutie vrcholov v užívateľom definovanej pracovnej rovine

Nástroje pre transformáciu vrcholov

- citlivá selekcia
- citlivý pohyb, rotácia a mierka
- prevedenie do roviny (XY, XZ YZ alebo najvhodnejšej)

Optimalizácia siete (redukcia polygónov)

- redukuje množstvo polygónov v sieti podľa nastaveného percenta

Viacjazyčná podpora

Kompatibilný s:
SketchUp Pro 2016 a vyšší
Windows i Mac

Prenájom na 1 rok.

Skúšobná verzia programu >>>

Internetové stránky programu >>

Typ licencie: elektronická

Možnosti platby: bankovým prevodom / online


Wed May 22, 2024 18:47:22
CAD Zone
venované CADu...