CAD Zone > SketchUp > SketchUp pluginy > Bool Tools 2

Bool Tools 2

Bool Tools 2
Cena:
28 EUR bez DPH
 33,88 EUR s DPH

Dostupnosť:

1 deň
 


Medzi jeho funkcie patrí:
- súčet, rozdiel, priesečník, rez, rozdelenie
- navrhnuté pre 3D tlač s úmyslom uľahčiť prácu s malými komplexnými objektami (bez nutnosti trápiť sa s mierkou)
- pracuje s vnorenými telesami
- nevytvára nové komponenty. Originálne komponenty sú modifikované podľa očakávania.
- zachováva hladinu a názov prvého zvoleného objektu
- nový nástroj Single Object Union (kliknete na samostatnú skupinu alebo komponent a všetky vnorené telesá v jej vnútri sa pripoja)
- výsledkom sú vo väčšine prípadov pevné 3D objekty pre tlač (pokiaľ pôvodnými objektami boli taktiež telesá)

Trvalá komerčná licencia.

Skúšobná verzia programu >>>

Internetové stránky programu >>

Typ licencie: elektronická

Možnosti platby: bankovým prevodom / online


Wed May 22, 2024 20:23:26
CAD Zone
venované CADu...