CAD Zone > ExtrAXION - výkaz výmer > ExtrAXION 2D

ExtrAXION 2D

ExtrAXION 2D
Cena:
890 EUR bez DPH
 1 076,90 EUR s DPH

Dostupnosť:

1 deň
 


Program, ktorý urýchli tvorbu výkazov výmer pre stavby pomocou niekoľkých alternatívnych metód merania.

Umožňuje rýchle a presné meranie množstva, dĺžky, plochy a objemu zo súborov typu obrázok(BMP, GIF, JPG, TIF atd.), vektor (DWG, DXF, DGN, DWF, EMF atd.) i PDF.

Je ideálny pre architektov, stavebných inžinierov, rozpočtárov, investorov aj dodávateľov. Urýchľuje tvorbu cenových ponúk pre nové stavby aj rekonštrukcie. Tým umožňuje vyššie množstvo úspešných ponúk.

Organizácia

Flexibilní riadenie umožňuje pridávať výkresy podľa štruktúry projektu.

Každý výkres môže mať toľko výkazov, koľko je potreba. Je možné mať otvorené viacero výkazov naraz a kopírovať údaje.

Merania sú zoskupené do výkazov (stavebné, elektrotechnické, strojárenské atď.). Rozmery aktívneho výkazu sú zvýraznené kvôli jednoduchšej orientácii.

Meranie

K dispozícii sú štyri základné typy merania (počet, dĺžka, plocha, objem) a pre každý typ merania je k dispozícii niekoľko metód, ktoré umožňujú presné a efektívne dosiahnutie výsledkov.

Spojte každé meranie s jednou alebo viacero položkami výkazu priamo alebo pomocou vzorcov.

Využite legendu, štítky a šablónu analýzy merania pre jednoduchšiu identifikáciu hodnôt a kontrolu výsledkov.

Spolupráca

Spolupracujte na projekte s ďalšími užívateľmi. Výkazy umožňujú pracovať viacerým užívateľom s rovnakým výkresom.

Položky výkazu, parametre atď. sú behom úprav uzamknuté.

Export

Výkazy a výkresy je možné exportovať vo veľkom množstve formátov (dwg, dxf, dgn, bmp, jpg, pdf atď.).

Súpis prác je možné exportovať aj v xls formáte. Pri exporte je k dispozícii možnosť filtrovania a triedenia dát.

Knižnica

Vytvárajte vlastné typy rozmerov so špecifickými parametrami a vzorcami. Využívajú sa pre zložitejšie prípady ako výpočet obvodu vzduchového potrubia, hmotnosť potrubia a podobne.

Možnosť definovania parametrov, ktoré budete využívať vo vzorcoch pre výpočet položiek výmeru.

Trvalá licencia v češtine, zaujímavé množstevné zľavy.
Súčasťou je predplatné (aktualizácia a podpora výrobcu) na 6 mesiacov.

Skúšobná verzia programu >>>

Internetové stránky programu >>

Typ licencie: elektronická

Možnosti platby: bankovým prevodom / online


Wed Feb 28, 2024 05:00:45
CAD Zone
venované CADu...