CAD Zone > ExtrAXION - výkaz výmer > ExtrAXION Výztuže

ExtrAXION Výztuže

ExtrAXION Výztuže
Cena:
690 EUR bez DPH
 834,90 EUR s DPH

Dostupnosť:

1 deň
 


Nástroj, ktorý umožňuje rýchle meranie oceľových výstuží s vysokou presnosťou priamo vo výkresoch.

Meranie výstuží v konštrukčných výkresoch nezávisle na softvére, v ktorom bol výkres vytvorený.

Program môžete využit pre všetky typy betónových výztuží. Je navrhnutý pre všetkých rozpočtárov, stavebných inžinierov, investorov a dodávateľov, ktorí potrebujú presné dáta pre výpočet potrebného množstva výztuží.

Organizácia

Flexibilné radenie umožňuje pridávať výkresy podľa štruktúry projektu.

Rozmery sú zoradené do stromovej štruktúry hlavných, vedľajších a pomocných výztuží.

Jednoduchá kontrola chýb alebo vynechaných údajov vo výkrese alebo v stromovom zobrazení pre identifikáciu každého prvku, ktorý nebol započítaný.

Meranie

Výztuže je možné merať rôznymi spôsobmi. Nakreslite alebo zvoľte segmenty vo výkrese alebo vyberte tvary z preddefinovanej knižnice a zadajte dĺžku každej zo strán.

Každá výztuž patrí k prvku konštrukcie a preto je jej automaticky priradený kód. Užívateľ špecifikuje dĺžku výztuže, priradí ju k výkazu a určí, či sa jedná o hlavnú, vedľajšiu alebo doplnkovú výztuž.

Je možné zadať aj rotáciu výztuže pre lepšie zobrazenie v tabuľke s výsledkami.

Po zadaní dĺžky a počtu výztuží na danú plochu je celkové množstvo vypočítané automaticky.

Tabuľky

Tvorba detailnej tabuľky výztuží z vybraných prvkov.

Export tabuliek do xls formátu.

Knižnica

Viac než 150 hotových tvarov výztuží s prednastavenými východiskovými hodnotami, ktoré pripravili skúsení inžinieri.

Užívatelia môžu pridávať alebo upravovať existujúce tvary pre pokrytie všetkých špecifických prípadov.

Trvalá licencia v češtine, množstevné zľavy od 2 licencií.
Súčasťou je predplatné (aktualizácie a podpora výrobcu) na 6 mesiacov.

Skúšobná verzia programu >>>

Internetové stránky programu >>

Typ licencie: elektronická

Možnosti platby: bankovým prevodom / online


Wed Feb 28, 2024 02:55:09
CAD Zone
venované CADu...