CAD Zone > Fusion 360 > Fusion 360 - Generatívne rozšírenie

Fusion 360 - Generatívne rozšírenie

Fusion 360 - Generatívne rozšírenie
Cena:
1 390 EUR bez DPH
 1 681,90 EUR s DPH

Dostupnosť:

1 deň
 


Generatívny design (Generative Extension) Vám umožní:

Objavovanie variant návrhov, ktoré spĺňajú produktové špecifikácie, pričom majú nižšiu hmotnosť, vyšší výkon a pevnejšie súčasti.

Výrobné metódy a obmedzenia
Identifikujte požiadavky Vášho návrhu, jeho obmedzenia, materiály a možnosti výroby pre vytvorenie návrhov pripravených na výrobu.

Strojové učenie a umelá inteligencia
Prehľad na cloude vytvorených návrhov, ktoré sú založené na vizuálnej podobnosti, vzoroch a filtroch a vyhodnotené pomocou umelej inteligencie.

Vlastné editovateľné výsledky
Vyhnite sa zdĺhavému procesu manuálneho importu / exportu. Zvoľte si formát a začnite okamžite upravovať vo Vašom modelovacom prostredí.

Cloudové riešenie
Simultánne riešenie pre rôzne varianty výsledných návrhov, vytvorenie časového priestoru pre iné úlohy.

Náklady
Spravte správne rozhodnutie v prvotnej fázi tvorby návrhu vďaka rovnováhe medzi výkonom a nákladmi. Odhadnite náklady na výrobu pre každú z variant návrhu v závislosti od požiadaviek na objem výroby.

Anglická verzia programu, prenájom na 1 rok.
Licencia Fusion 360 nie je súčasťou Generatívneho rozšírenia. Pre jeho použitie je potrebné zakúpiť takžiež licenciu samotného Fusion 360.

Skúšobná verzia programu >>>

Internetové stránky programu >>

PartNo. C3KM1-NS5025-V662

Typ licencie: elektronická

Možnosti platby: bankovým prevodom / online


Thu Sep 21, 2023 09:49:07
CAD Zone
venované CADu...