CAD Zone > Fusion 360 > Fusion 360 - Rozšírenie pre simulácie

Fusion 360 - Rozšírenie pre simulácie

Fusion 360 - Rozšírenie pre simulácie
Cena:
1 390 EUR bez DPH
 1 681,90 EUR s DPH

Dostupnosť:

1 deň
 


Fusion 360 Rozšírenie pre simuláciu je súborom typov štúdií, ktoré Vám pomôžu preskúmať, či je možné daný 3D návrh vyrobiť a akým spôsobom sa bude chovať v reálnych podmienkach, ešte pred samotnou výrobou.
Analyzuje výkon a vyrobiteľnosť Vašich 3D návrhov pre uistenie, že splní požiadavky reálnych podmienok s pomocou štrukturálnych, tepelných a explicitných simulačných nástrojov.
Rozšírenie pre simuláciu tiež zahŕňa simuláciu lisovania pre získanie vhľadu do výroby 3D návrhu lisovaním.

Výhody Fusion 360 Rozšírenia pre simuláciu

Prístup k rôznym typom simulácií

Simulujte to, čo a kedy potrebujete, s prístupom k širokému rozsahu pokročilých FEA simulácií, ktoré čerpajú zo znalostí dôveryhodných tvorcov pokročilých softvérov pre simulácie.

Nekomplikované simulácie CAD modelov
Zjednodušte a prehodnoďte Vaše CAD modely a simulačné štúdie pre úpravu a porovnanie zmien návrhov bez potreby exportovať modely.

Zaistenie spracovateľnosti plastových dielcov
Odhaľuje a vizualizuje spracovateľnosť a predvída kvalitu plastových výliskov a poskytuje výhodné doporučenia pre zmeny pred dokončením 3D návrhu.

Charakteristiky rozšírení pre simuláciu

Simulácia lisovania

Zistite, ako dizajn dielcov ovplyvní ich vyrobiteľnosť a kvalitu lisovania dielcov, aby ste vyrobili dielce, ktoré sú esteticky prijateľné a súčasne poskytujú požadovaný výkon.

Nelineárne statické napätie
Preskúmajte mieru deformácie, chod, spoje a zmenu zaťaženia a nelineárne správanie materiálu v priebehu používania alebo relatívnych zmenách zaťaženia.

Simulácia výkonu
Predvída, aké sily v závislosti od času ovplyvňujú výkon 3D návrhu.

Stav tepelnej stability
Zaznamenáva prenos tepla vo Vašom dielci alebo zostave, pre zistenie, či môže súčiastka zlyhať na základe prekročenia kritickej teploty dielca.

Modálna frekvencia
Preskúmava efekt prirodzených vibrácií na Vašu súčiastku alebo zostavu pre pomoc s doladením Vášho dizajnu.

Štrukturálna vzpera
Podmieňuje multiplikátor kritickej vzpery a tvar modálnych vzpier z tlakového zaťaženia aplikovného na Vaše štrukturálne komponenty pre vytvorenie podpory alebo štruktúru výztuží pre prevenciu zlyhania štruktúry vzpier.

Tepelné napätie
Simuluje teplotou indukované napätie spôsobené tepelným gradientom v modele a rozdielnou tepelnou rozpínavosťou materiálov.

Optimalizácia tvaru
Pomáha dosiahnuť cieľ - návrh s nízkou hmotnosťou - pomocou identifikácie materiálu, ktorý môže byť odstránený z návrhu, pričom zostáva zachované prijateľné napätie a deformácia objektov.

V angličtine, prenájom na 1 rok.

Skúšobná verzia programu >>>

Internetové stránky programu >>

PartNo. C5ZN1-NS9048-V432

Typ licencie: elektronická

Možnosti platby: bankovým prevodom / online


Thu Sep 21, 2023 10:08:54
CAD Zone
venované CADu...