CAD Zone > Programy CubicOrb pre geodetov > GIS2CAD

GIS2CAD

GIS2CAD
Cena:
924 EUR bez DPH
 1 118,04 EUR s DPH

Dostupnosť:

1 deň
 


ANALÝZA PRIESTOROVÝCH DÁT

- Interaktívne prepojenie súboru CAD s listom EXCEL.
Vykonávanie mapových analýz priestorových dát v spojení s databázou tabuľkového procesoru
- Vytváranie zoznamov mapových objektov podľa zadaných parametrov (plocha, línia, objekt atď)
- Analýza a úprava atribútových údajov mapových objektov
- Vytváranie zoznamov pozemných inžinierskych sietí z mapy
- Generovanie terénnych bilanicií
- Vytváranie zoznamu súradníc vybraných objektov CAD výkresov
- Vykonávanie analýz súborov súradníc na základe priestorových kritérií (rozsah, vzdialenosť, katastrálne údaje atď.)
- Spracovanie súborov súradníc
Prenos medzi systémami, translácia, priemerovanie, odstraňovanie duplicít, filtrovanie, prečíslovanie atď.
- Vkladanie súborov súradníc do CAD výkresu
vo forme bodov, textov, symbolov.

PODPORA RASTROVÝCH SÚBOROV

- Georeferencie (kalibrácia) rastrových súborov
Porovnávanie rastrových obrázkov pomocou označenia zhodných prvkov v CAD výkrese
- Vkladanie georeferencovaných rastrových súborov do CAD
- Úprava rastrových súborov, odstránenie šumov, inverzia, orez, úpravy v externom editore (napr. Paint) atď.
- Kombinovanie rastrových súborov - napríklad dlaždíc stiahnutých zo služieb WMS/WMTS,
- Správa rastrových súborov

SŤAHOVANIE DÁT TMS/WMS/WMTS/WFS

- Vkladanie online mapových obrázkov do CAD (lokálnych a globálnych)
Stiahnuté mapové podklady sa vkladajú do CAD vo forme rastrových obrázkov (dlaždíc) a ukladajú sa na disk.
- Zobrazovanie geopriestorových dát zo služieb WFS
Popisné dáta z evidencie pozemkov a budov, adresné údaje, štatistické údaje atď.
- K dispozícii rozsiahly zoznam preddefinovaných služieb WMS/WMTS/WFS
Dáta z Google Maps, OpenStreetMap, tématických máp atď.
- Možnosť jednoduchého pridania ľubovoľných webových stránok pomocou sprievodcu

PODPORA 3D MODELOV

- Vytváranie digitálnych modelov terénu (DTM)
Na základe sád súradníc, prvkov z mapy
- Stiahnutie DTM geoportal.gov.pl
- Import DTM zo súborov vo formátoch LandXML, Esri grid
- Použitie DTM pri vytváraní profilov a priečnych rezov

VYTVORENIE PROFILOV A PRIEČNYCH REZOV

- Generovanie profilov a priečnych rezov na základe XYH, 3D modelov, dát z geoportal.pl
- Pohodlné získavanie dát pre priečne rezy z CAD výkresu
Množstvo nástrojov pre automatizáciu získavania dát pre priečne rezy
- Vyhľadávanie bodov pozdĺž línie rezu, interpolácia ordinát, translácia výšok
- Automatické generovanie výkresových listov prierezov v CAD s popismi.

SPRACOVANIE ČÍSELNÝCH MÁP

- Množstvo nástrojov pre automatizáciu úprav máp
Sploštenie výkresu, rozprestrenie textov, zmena oblúku na polyčiaru, orez mapy atď.
- Transformácia mapy medzi súradnicovými a výškovými systémami
- Automatické kreslenie trás s popismi
- Kreslenie nárazníkov

PODPOROVANÉ FORMÁTY DÁT

Import:

Mapy
GML, ESRI Shapefile, GeoJSON
Digitálny model terénu (3D model)
LandXML, ESRI Grid
Sady súradníc
txt, csv, GPX, GeoJSON, TDS Raw (raw, rw5), Leica GSI, Sokkia SDR, SurvCE (crd), N-GEO (png), EWMAPA (punkty.dat), GEO89 (p89), WinKalk (points.db), C-GEO (db, cgo), GeoKalk (geo.mdb).
Rastrové obrázky
RGB, Targa, Tag Image File Format, Apple PICT, PCX, Compuserve GIF, Windows BMP, Sun Raster, Img, Image RGB, RLE, FLI Animation Format, COT, JPEG, CIT, TG4, Cals Type 1 CCITT4, RLC, Portable Natwork Graphics, GEOTIFF, Bentley HMR, Internet TIFF, C29, MrSID, ERMapper Compressed Wavelets, Ingr. TIFF, MultiChannel, C30, C31

Export:

Mapy
GML, ESRI Shapefile, GeoJSON, Google Earth KML
Sady súradníc
txt, Google Earth KML, GeoJSON, Leica GSI, GPX, GEO2000, M-GEO (Workabout), Geodimetr, Sokkia SDR, Garmin PCX5, Ozi Explorer WPT, Fugawi
Rastrové snímky
RGB, Targa, Tag Image File Format, Apple PICT, PCX, Compuserve GIF, Windows BMP, Sun Raster, Img, Image RGB, RLE, COT, JPEG, CIT, TG4, Cals Type 1 CCITT4, Portable Natwork Graphics, GEOTIFF, Bentley HMR, Internet TIFF, C29, ERMapper Compressed Wavelets, Ingr. TIFF, JPEG2000, RGB Compressed, CRL, Anatech LRD, Wireless BitMap, Erdas IMG, Internet TiFF64

KOMPATIBILITA

IntelliCAD a odvodené aplikácie
Od verzie 6, vrátane BricsCAD, ZwCAD+, GStarCAD, progeCAD, ActCAD a ďalších.
Autodesk, AutoCAD
Od verzie 2000 až po najnovšie, AutoCAD LT - výhradne s LT Extenderem alebo Cadsta Max.
ARES Commander
Ares Standard, Ares Commander od verzie 2018.

Skúšobná verzia programu >>>

Typ licencie: elektronická

Možnosti platby: bankovým prevodom / online


Wed Feb 28, 2024 04:39:38
CAD Zone
venované CADu...