CAD Zone > V-Ray > Chaos Cloud - 100 kreditov

Chaos Cloud - 100 kreditov

Chaos Cloud - 100 kreditov
Cena:
87 EUR bez DPH
 105,27 EUR s DPH

Dostupnosť:

1 deň
 


Chaos Cloud je softvér v podobe služby, ktorý Vám umožňuje zverejňovať a renderovať scény pomocou V-Ray založeného na cloude. Môžete sa sústrediť na navrhovanie a vytváranie Vašich scén, a Chaos Cloud sa postará o inštaláciu a zariadenie všetkého potrebného pre spustenie V-Ray bez zahltenia Vášho hardvéru a softvéru. Je dostupný pre všetky 3D platformy kompatibilné s V-Ray. Jeho rozhranie je prístupné cez internetový prehliadač.

Renderovanie na Chaos Cloude je úplne jednoduché a priamočiare. Všetko, čo sa od Vás vyžaduje, je mať naištalovanú klientskú aplikáciu Chaos Cloud, následne máte prístup k webovému rozhraniu Chaos Cloud a potvrdíte úlohy priamo z Vašej hostujúcej 3D softvérovej aplikácie. V momente, keď ste na cloude, môžete monitorovať pokrok v aktuálne zadaných úlohách, zoraďovať následnosť úloh, meniť nastavenie úloh a znova potvrdzovať úlohy bez nutnosti otvárania scény - trebárs i z Vášho mobilu.

Chaos Cloud spolupracuje s týmito aplikáciami:
- V-Ray pro 3DS Max
- V-Ray pro SketchUp
- V-Ray pro Maya
- V-Ray pro Rhino
- V-Ray pro Cinema 4D
- V-Ray pro Modo
- V-Ray pro Revit

V ponuke je aj 500, 1.000, 5.000, 10.000, 20.000 a 50.000 kreditov za zvýhodnené ceny. V prípade záujmu nás kontaktujte!

Skúšobná verzia programu >>>

Internetové stránky programu >>

PartNo. CGccd40C01e

Typ licencie: elektronická

Možnosti platby: bankovým prevodom / online


Wed Feb 28, 2024 04:14:03
CAD Zone
venované CADu...