CAD Zone > SketchUp > SketchUp školské licencie > SketchUp PRO EDU - škola, network

SketchUp PRO EDU - škola, network

SketchUp PRO EDU - škola, network
Cena:
28 EUR bez DPH
 33,88 EUR s DPH

Dostupnosť:

1 deň
 


Školská sieťová licencia je určená výhradne pre potreby výuky.
Licencia
- je plávajúca, sieťová, časovo obmedzená
- je generovaná pre konkrétny počet pracovísk
- po vypršaní doby platnosti je potrebné licenciu obnoviť (zakúpiť novú)

Cena za jedno pracovisko, minimálny počet predaných licencií je 5 ks.

Cena zahŕňa udržovací poplatok, prístup na FTP server a bonusové materiály.

Na každých desať zakúpených licencií má škola nárok na jednu inštruktorskú licenciu (single licencia určená na prípravu pre vyučujúceho) zdarma.

Inštruktorská licencia
- je zdarma
- je určená výhradne pedagógom pre účely výuky
- je taktiež časovo obmedzená na dobu jedného roku a jeden PC
- po vypršaní platnosti je potrebné licenciu obnoviť (v závislosti na dobe platnosti zodpovedajúcej školskej multilicencii)
- v prípade, že sa nepredĺžia licencie pre školu, učiteľská licencia je spoplatnená na 61,70 EUR na 1 rok

Skúšobná verzia programu >>>

Internetové stránky programu >>

Typ licencie: elektronická

Možnosti platby: bankovým prevodom / online


Thu Sep 21, 2023 10:15:29
CAD Zone
venované CADu...