CAD Zone > TDS Technik > TDS-TECHNIK Komplet pre AutoCAD - prenájom na 1 rok

TDS-TECHNIK Komplet pre AutoCAD - prenájom na 1 rok

TDS-TECHNIK Komplet pre AutoCAD - prenájom na 1 rok
Cena:
361 EUR bez DPH
 436,81 EUR s DPH

Dostupnosť:

1 deň
 


TDS Technik je strojárska nadstavba, ktorá prináša výrazné rozšírenie možností základného AutoCAD a AutoCAD Mechanical. . TDS Technik vo verzii predplatné obsahuje aktualizácie pre všetky nové verzie vydané v predplatenom období.

Knižnica normalizovaných prvkov - obsahuje databanku rozsiahleho sortimentu normalizovaných strojárskych dielcov, hutných profilov a ďalších prvkov pre umiestenie do 2D výkresu. Jednotlivé prvky sú spracované podľa vybraných noriem ČSN, DIN a katalógov výrobcov.
Strojárske výpočty - možnosť vykonávať kontroly pevnosti základných strojárskych dielcov, trvanlivosti valivých ložisiek, normalizovaný výpočet zvarov, ozubených kolies, reťazí, remeňov, pružín, rozvinutej dĺžky ohýbaných dielcov, výpočet staticky určitých a neurčitých nosníkov, pohybových skrutiek, drážkovaných spojov, tlakových spojení atď.
Niektoré typy výpočtov umožňujú vykresliť vypočítaný dielec do výkresu.
Kusovníky - možnosť vytvárania a spracovania kusovníkov (podľa platných noriem alebo nadefinovať vlastné), ich ukladanie do štandardných databázových súborov (DBF, CSV, XML atd.)
Zostavy - nástroj pre analýzu zostáv, dokáže rozoznať vzťahy medzi hlavnou zostavou a podzostavami.
Pomôcky na kreslenie - množstvo panelov nástrojov s ikonami, ktoré majú vylepšené alebo úplne nové možnosti pre kreslenie strojárskych výkresov.
Prevody jednotiek - prevody jednotiek rôznych fyzikálnych veličín.
Tolerancia ISO - nástroj pre prácu so sústavou tolerancií a uložení ISO.

Licencia je určená pre aktiváciu na jednom zariadení, v prípade aktívneho aktualizačného servisu je možná aktivácia pre nesúbežné využitie na 2 zariadeniach.

Internetové stránky programu >>

Typ licencie: elektronická

Možnosti platby: bankovým prevodom / online


Wed May 22, 2024 20:46:02
CAD Zone
venované CADu...